1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Hệ thống DI 2 m3h Nhà máy SJTech - KCN Vân Trung Bắc Giang

Hệ thống DI 2 m3h Nhà máy SJTech - KCN Vân Trung Bắc Giang

1/6/2022

Hệ thống DI 2 m3h Nhà máy SJTech - KCN Vân Trung Bắc Giang

HT-DI-2-m3h-nha-may-SJTech-KCN-van-trung-bac-giang-1.jpg
 
HT-DI-2-m3h-nha-may-SJTech-KCN-van-trung-bac-giang-2.jpg
 
HT-DI-2-m3h-nha-may-SJTech-KCN-van-trung-bac-giang-3.jpg
 
HT-DI-2-m3h-nha-may-SJTech-KCN-van-trung-bac-giang-4.jpg
 
HT-DI-2-m3h-nha-may-SJTech-KCN-van-trung-bac-giang-5.jpg

Bài viết khác


l3vbj1qw1pabs0pt
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9