1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Hệ thống RO 5 m3 nhà máy WonJin ViNa - KCN Vân Trung - Bắc Giang

Hệ thống RO 5 m3 nhà máy WonJin ViNa - KCN Vân Trung - Bắc Giang

1/6/2022
https://pikom.fbger.com/l3vbuacths68a7dn/HT-RO-5-m3-nha-may-WonJin-ViNa-KCN-van-trung-bac-giang-6.jpg

Hệ thống RO 5 m3 nhà máy WonJin ViNa - KCN Vân Trung - Bắc Giang

 
HT-RO-5-m3-nha-may-WonJin-ViNa-KCN-van-trung-bac-giang-1.jpg
 
HT-RO-5-m3-nha-may-WonJin-ViNa-KCN-van-trung-bac-giang-2.jpg
 
HT-RO-5-m3-nha-may-WonJin-ViNa-KCN-van-trung-bac-giang-3.jpg
 
HT-RO-5-m3-nha-may-WonJin-ViNa-KCN-van-trung-bac-giang-4.jpg
 
HT-RO-5-m3-nha-may-WonJin-ViNa-KCN-van-trung-bac-giang-5.jpg
 
HT-RO-5-m3-nha-may-WonJin-ViNa-KCN-van-trung-bac-giang-6.jpg
 
HT-RO-5-m3-nha-may-WonJin-ViNa-KCN-van-trung-bac-giang-7.jpg
 
HT-RO-5-m3-nha-may-WonJin-ViNa-KCN-van-trung-bac-giang-8.jpg
 
HT-RO-5-m3-nha-may-WonJin-ViNa-KCN-van-trung-bac-giang-9.jpg

Bài viết khác


l3vbuacths68a7dn
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9