1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Hệ thống xử lý nước giếng khoan 5m3h - Bến xe Mai Dịch

Hệ thống xử lý nước giếng khoan 5m3h - Bến xe Mai Dịch

1/6/2022

Hệ thống xử lý nước giếng khoan 5m3h - Bến xe Mai Dịch

 
HT-xu-ly-nuoc-gieng-khoan-5m3h-bx-mai-dich-1.jpg
 
HT-xu-ly-nuoc-gieng-khoan-5m3h-bx-mai-dich-2.jpg
 
HT-xu-ly-nuoc-gieng-khoan-5m3h-bx-mai-dich-3.jpg
 
HT-xu-ly-nuoc-gieng-khoan-5m3h-bx-mai-dich-4.jpg
 
HT-xu-ly-nuoc-gieng-khoan-5m3h-bx-mai-dich-5.jpg

Bài viết khác


l3vbz42j91v41w0g
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9