1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Hệ thống xử lý nước ngầm 16m3h - Viglacera Thanh Trì

Hệ thống xử lý nước ngầm 16m3h - Viglacera Thanh Trì

1/6/2022

Hệ thống xử lý nước ngầm 16m3h - Viglacera Thanh Trì

 
 
 
Ht-xu-ly-nuoc-ngam-16m3h-Viglacera-thanh-tri-1.jpg
 
Ht-xu-ly-nuoc-ngam-16m3h-Viglacera-thanh-tri-10.jpg
 
Ht-xu-ly-nuoc-ngam-16m3h-Viglacera-thanh-tri-2.jpg
 
Ht-xu-ly-nuoc-ngam-16m3h-Viglacera-thanh-tri-3.jpg
 
Ht-xu-ly-nuoc-ngam-16m3h-Viglacera-thanh-tri-4.jpg
 
Ht-xu-ly-nuoc-ngam-16m3h-Viglacera-thanh-tri-5.jpg
 
Ht-xu-ly-nuoc-ngam-16m3h-Viglacera-thanh-tri-6.jpg
 
Ht-xu-ly-nuoc-ngam-16m3h-Viglacera-thanh-tri-7.jpg
 
Ht-xu-ly-nuoc-ngam-16m3h-Viglacera-thanh-tri-8.jpg
 
Ht-xu-ly-nuoc-ngam-16m3h-Viglacera-thanh-tri-9.jpg
 
 

Bài viết khác


l3vc23784xxm78ug
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9