1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Hệ thống RO 2 cấp - EDI - DI xuất khẩu Malaysia theo tiêu chuẩn Nhật Bản

Hệ thống RO 2 cấp - EDI - DI xuất khẩu Malaysia theo tiêu chuẩn Nhật Bản

1/6/2022

Hệ thống RO 2 cấp - EDI - DI 2000 L/H xuất khẩu Malaysia theo tiêu chuẩn Nhật Bản

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

 Dự án: Hệ thống RO 2 cấp - EDI - DI sản xuất linh kiện điện tử

Công suất nước thành phẩm: 2000 L/H

Chủ đầu tư: Công ty TNHH CoatechJ

Địa chỉ lắp đặt: Malaysia

 

chinh dien_r1_c1.jpg

 

cheo_r1_c1.jpg

 

kiem tra_r1_c1.jpg

 

boc hang_r1_c1.jpg

 

dong thung_r1_c1.jpg

Bài viết khác


l3vcb3g7cb47pp8y
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9