1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Hệ thống lọc nước RO 250 L/H cho nhà máy Hợp Tiến

Hệ thống lọc nước RO 250 L/H cho nhà máy Hợp Tiến

1/6/2022

Hệ thống RO nhà máy Hợp Tiến

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Dự án: Hệ thống RO cho nước uống đóng bình đóng chai

Công suất nước thành phẩm: 250 L/H

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hợp Tiến

Địa chỉ lắp đặt: Hà Nam

ht-RO-250lh-phuc-vu-nha-may-hop-tien-ha-nam-1.jpg

 

ht-RO-250lh-phuc-vu-nha-may-hop-tien-ha-nam-2.jpg

 

ht-RO-250lh-phuc-vu-nha-may-hop-tien-ha-nam-3.jpg

 

ht-RO-250lh-phuc-vu-nha-may-hop-tien-ha-nam-4.jpg

 

ht-RO-250lh-phuc-vu-nha-may-hop-tien-ha-nam-5.jpg

 

ht-RO-250lh-phuc-vu-nha-may-hop-tien-ha-nam-6.jpg

 

ht-RO-250lh-phuc-vu-nha-may-hop-tien-ha-nam-7.jpg

 

ht-RO-250lh-phuc-vu-nha-may-hop-tien-ha-nam-8.jpg

 

 

 

Bài viết khác


l3vcfjawixx56yt7
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9