1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Hệ thống RO 2 cấp - EDI cho nhà máy dược Medistar

Hệ thống RO 2 cấp - EDI cho nhà máy dược Medistar

1/6/2022

Hệ thống RO 2 lần - DI 1000 L/H nhà máy Medistar

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Dự án: Hệ thống RO 2 cấp - EDI sản xuất mỹ phẩm

Công suất nước thành phẩm: 1000 L/H

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Medistar Việt Nam

Địa chỉ lắp đặt: Hà Nội

0bb5eb8aa8d54c8b15c4.jpg

 

2_r1_c1.jpg

 

3_r1_c1.jpg

 

6093208784d8608639c9_r1_c1.jpg

 

a7378b10c84f2c11755e_r1_c1.jpg

 

2f8bfbc5b89a5cc4058b_r1_c1.jpg

 

Bài viết khác


l3vcjym5kpwa8r0h
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9