1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Hệ thống RO 2 cấp - EDI cho nhà máy xi mạ ACE Vina

Hệ thống RO 2 cấp - EDI cho nhà máy xi mạ ACE Vina

1/6/2022

 Hệ thống RO 2 cấp - EDI 2000 L/H nhà máy ACE Vina

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Dự án: Hệ thống RO 2 cấp - EDI xi mạ

Công suất nước thành phẩm: 2000 L/H

Chủ đầu tư: Công ty TNHH ACE Vina

Địa chỉ lắp đặt: Bắc Ninh

tải xuống_r1_c1.jpg

 

tải xuống (1)_r1_c1.jpg

 

tải xuống (2)_r1_c1.jpg

 

Bài viết khác


l3vcov5qd7szmonq
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9