1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Hệ thống lọc nước RO 5m3/h phục vụ nhân viên nhà máy Foxconn

Hệ thống lọc nước RO 5m3/h phục vụ nhân viên nhà máy Foxconn

1/6/2022

Hệ thống RO 5 m3/h nhà máy Foxconn

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Dự án: Hệ thống RO uống trực tiếp tại vòi

Công suất nước thành phẩm: 5 m3/h

Chủ đầu tư: Foxconn - Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải

Địa chỉ lắp đặt: Bắc Ninh

 

RO_r1_c1(1).jpg

 

he-thong-loc-nuoc-RO-phuc-vu-cho-nhan-vien-foxncon02.jpg

 

he-thong-loc-nuoc-RO-phuc-vu-cho-nhan-vien-foxncon-03.jpg

 

he-thong-loc-nuoc-RO-phuc-vu-cho-nhan-vien-foxncon-04.jpg

 

he-thong-loc-nuoc-RO-phuc-vu-cho-nhan-vien-foxncon-05.jpg

 

he-thong-loc-nuoc-RO-phuc-vu-cho-nhan-vien-foxncon-06.jpg

Bài viết khác


l3vctvu5kj71nrjd
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9