1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Hệ thống RO 2 cấp - EDI - DI cho nhà máy sản xuất dược phẩm Diamond Pháp

Hệ thống RO 2 cấp - EDI - DI cho nhà máy sản xuất dược phẩm Diamond Pháp

11/7/2022

Hệ thống RO 2 cấp - EDI - DI 1000 L/H nhà máy Diamond Pháp.

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Dự án: Hệ thống RO 2 cấp - EDI - DI sản xuất dược phẩm

Công suất nước thành phẩm: 1000 L/H

Chủ đầu tư: Công ty CPLD Dược Mỹ phẩm DIAMOND PHÁP

Địa chỉ lắp đặt: Hà Nam

tải xuống (2)_r1_c1(1).jpg

 

tải xuống_r1_c1(1).jpg

 

tải xuống (1)_r1_c1(1).jpg

 

Bài viết khác


l3vcyc50j54hlxcd
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9