1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » DỰ ÁN LẮP ĐẶT MÁY ĐIỆN GIẢI ION KIỀM
  4. » HỆ THỐNG SẢN XUẤT NƯỚC ĐÓNG CHAI, ĐÓNG BÌNH ION KIỀM GIÀU HYDRO ION ONE

HỆ THỐNG SẢN XUẤT NƯỚC ĐÓNG CHAI, ĐÓNG BÌNH ION KIỀM GIÀU HYDRO ION ONE

11/29/2022

Dự án: Hệ thống sản xuất nước đóng chai, đóng bình ion kiềm giàu hydro Ion One

Tên thiết bị:

  • Hệ thống sản xuất nước tinh khiết RO 1000L/H và Hệ thống sản xuất nước ion kiềm giàu hydro 1000L/H cho cơ sở sản xuất nước đóng chai, đóng bình
  • Công suất: Hệ thống RO 1000L/H và Hệ thống sản xuất nước ion kiềm gồm 2 module TI-10 công suất 1000L/H

Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai , Phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Mục đích: Sản xuất nước tinh khiết và nước ion kiềm giàu hydro cho cơ sở nước đóng chai, đóng bình

 

KiemIonOne3.jpg

 

 

 

 

 

 

IonOne4.jpg

 

 

Bài viết khác


la7jvh53kd5sflx8
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9