1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc tổng cho biệt thự, nhà ở, căn hộ
  4. » LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LỌC TỔNG CHO KHÁCH HÀNG Ở KĐT ĐỊNH CÔNG

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LỌC TỔNG CHO KHÁCH HÀNG Ở KĐT ĐỊNH CÔNG

11/10/2022
  • Sản phẩm: Hệ thống lọc tổng
  • Model: PK1000.
  • Thương hiệu: PIKOM
  • Công suất: 1m3/h.
  • Nước sau lọc đạt: QCVN 01-1/2018/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

 

LocTong3cot1.jpg

Bài viết khác


laafzlzl38vrbe6l
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9