he thong loc nuoc tinh khiet

Tin chuyên ngành


Những người tìm kiếm Hệ thống lọc nước phù hợp thường hỏi tôi: "Sự khác biệt giữa công nghệ lọc nước RO và DI là gì?"

Xem thêm

Dự án đã triển khai


Xem thêm »

Hệ thống RO 2 cấp - EDI - DI 1000 L/H nhà máy Diamond Pháp

 Hệ thống RO 2 cấp - EDI 2000 L/H nhà máy ACE Vina

Hệ thống RO 2 cấp - EDI 1000 L/H nhà máy Medicon

Hệ thống RO - Ion kiềm giàu Hydro nhà máy Maiam

0916 133 212